message
Gửi yêu cầu

Cho thuê văn phòng tại Hồ Chí Minh

Tìm tòa nhà
Tìm diện tích
Intan Building
97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Hồ Chí Minh
$19 - $25/m2
Embassy Building
186 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
$7- $9.9/m2
Lam Sơn Building
5-7 Lam Sơn, phường 5, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
$19- $24.2/m2
Nhật Ngữ Đông Kinh Buiding
145 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
$9- $11/m2
Thái Bình House Building
121 Hoàng Văn Thụ, phường 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
$9- $12.1/m2
M-Star Building
95 Phan Đăng Lưu, Phường 7 Phú Nhuận, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
$10- $13.2
VP Bank Building
296 Phan Xích Long, Phường 7 Phú Nhuận, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
$14- $18.7/m2
Ong & Ong Building
159 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
$10- $14.3/m2
PLS NĐC Building
240 Nguyễn Đình Chính phường 11, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
$14.5- $18.15
Hà Phan Building
456 Phan Xích Long, Phường 2, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
$14- $18.7/m2
The Address 2
89 Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
$29- $37.95
Alaha Building
155 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
$8- $11/m2