message
Gửi yêu cầu

Cho thuê văn phòng tại Hồ Chí Minh

Tìm tòa nhà
Tìm diện tích
Luxcity Building
528 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
$5- $6.05
Vinamilk Tower
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
$14- $19.8/m2
Mekong Corp Building
232 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
$8- $11/m2
Tân Việt
436 Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
$12 - $15.4/m²
BigLand Building
171 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
$8.5- $12.65/m2
Phúc Tấn Nguyên Building
400 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh
$11- 14.3/m2
Huna Building
829- 833 Huỳnh Tấn Phát, Phường Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
$9- $11/m2
Long Sơn Building
1349 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
$12- $16.5/m2
415 Lê Văn Lương Building
415 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
$12- $15.4/m2
Khai Minh Building
89A Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
$10- $13.2/m2
H&N Building
151 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh
$13- $16.5/m2
Happy Building
793/49/1 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
$11- $14.3/m2