message
Gửi yêu cầu

Cho thuê văn phòng tại Hồ Chí Minh

Tìm tòa nhà
Tìm diện tích
MỘC GIA BUILDING
121A-123-125 Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú , Hồ Chí Minh
$12 - $16.5/m2
OfficeHaus Building
165 Bờ Bao Tân Thắng, KĐT Celadon City, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
26 - 28.6/m2