message
Gửi yêu cầu

Cho thuê văn phòng tại TP.HCM

Tìm tòa nhà
Deustches Haus
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Hồ Chí Minh
$64 - $80/m2
Saigon Centre 2
65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Hồ Chí Minh
$60 - $73/m2
Bitexco Financial Tower
2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Hồ Chí Minh
$50 - $65/m2
Vietcombank Tower
5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Hồ Chí Minh
$50 - $62/m2
Mê Linh Point Tower
2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Hồ Chí Minh
$50 - $62/m2
Kumho Asiana Plaza
35 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
$50- $62.7/m2
Saigon Time Square Building
22-36 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh
$50- $62.7/m2
Diamond Plaza
34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh
$47 - $60.5/ m2
Metropolitan Tower
235 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh
$48 - $59/m2
Saigon Tower
29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Hồ Chí Minh
$46 - $57/m2
The Hallmark Building
10 Bạch Đằng, phường An Phú, quận 2, Hồ Chí Minh
$45- $57.2/m2
Sunwah Tower
115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Hồ Chí Minh
$45 - $56/m2