message
Gửi yêu cầu

Quy đổi tỷ giá

USD
VND
VND
USD

*Sử dụng tỷ giá mua vào theo số liệu 1USD = 23.458VND và chỉ mang tính chất tham khảo.