message
Gửi yêu cầu

Cho thuê văn phòng tại Hồ Chí Minh

Tìm tòa nhà
Tìm diện tích
Unity Building
113-115 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh
$16 - $17/m2
B&L Building
119-121 Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh
$14 - $19/m2
CII Tower
152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh
$26.5 - $28/m2
Pearl Plaza
561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh
$33 - $37/m2
NGE Building
292 Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh
$11 - $12.1/m2
Metro Tower
667 Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh
$22 - $24/m2
EBM Tower
683-685 Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh
$16 - $23.1/m2
Thái Sơn SP Building
153 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh
$9 - $12 / m2
Mach Office Building
127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh
$19 - $23 / m2
400/8A Ung Văn Khiêm Building
400/8A Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Bình Thạnh
$15 - $16.5/m2
DP Building
17 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Bình Thạnh
$11- 14.3/m2
GIC 2 Building
36 Đường D2, Phường 25, Bình Thạnh
$9- $12.1/m2