message
Gửi yêu cầu

Cho thuê văn phòng tại Hồ Chí Minh

Tìm tòa nhà
Tìm diện tích
Winhome LBH Building
37 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
$10- $13.2/m2
Thùy Anh Building
20/13 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
$8- $11/m2
Lộc Thiên Ân Building
51 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, Hồ Chí Minh
$8- $11/m2
TSA Tôn Đản Building
258 Tôn Đản, Phường 8, Quận 8, Hồ Chí Minh
$10- $14.3/m2
Trung Hiếu Bulding
37 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
$9- $12.1/m2
Trường Dũng Building
48 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, Hồ Chí Minh
$9- $12.1/m2
CTV Building
31 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
$11- $14.3/m2
Hoàng Diệu Office Building
309 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh
$7.3- $10.23/m2
Viễn Đông Building
15/48E Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, Hồ Chí Minh
$10- $12.1/m2
Nam Phương Building
68-70 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, Hồ Chí Minh
$9- $12.1/m2
Falcon T&T Building
338 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh
$13- $16.5/m2
HCMPC Building
Lê Quốc Hưng, phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh
$11.5- $15.4/m2